Historie institutu

8. 2. 2023

1997/1998 – Vznik Fakulty sociálních studií (oficiálně od 1.1. 1998). Vyučovanými a zkoumanými obory byly psychologie, sociologie a sociální antropologie, sociální politika a sociální práce, politologie, evropská studia a mezinárodní vztahy, mediální studia a žurnalistika a humanitní environmentalistika.

1997 – prvním vedoucím katedry se stal doc. PhDr. Ivo Plaňava – jeho zaměřeními byly psychologie komunikace a manželské a rodinné poradenství.

1997 – vznik Laboratoře pro výzkum dětí a mládeže. Během tříletého působení laboratoře bylo publikováno 16 studií. Členy laboratoře byli i někteří dnešní členové IVDMR/INPSY (Petr Macek, Lenka Lacinová, Stanislav Ježek…). Hlavní výzkumnou aktivitou byla participace na longitudinálním projektu ELSPAC. V samostatné větvi projektu byla realizována v letech 1997-2011 individuální psychologické vyšetření dětí a částečně i jejich rodičů ve věku respondentů (5-6) 8, 11, 13, 15, 17, a 19 let.

2000 – vznik Centra výzkumu utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech (ředitel prof. Vladimír Smékal). Jedním z cílů Centra, které sdružovalo několik akademických pracovišť v ČR, bylo zkoumat vliv společenských podmínek na sociální, psychický a tělesný vývoj dětí a mládeže, na rodinu a na soužití různých etnik a minorit. Laboratoř pro výzkum dětí a mládeže (vedoucí Petr Macek) se stala fakultním pracovištěm Centra.

2001 – vedoucím katedry psychologie FSS se stal doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., jeho zaměřeními byly obecná psychologie, organizační psychologie a psychologie práce.

2003 – vedoucím katedry psychologie FSS se stal doc. PhDr. Petr Macek, CSc. – nyní profesor, jeho zaměřeními jsou psychologie osobnosti, sociální a vývojová psychologie (adolescence, mladá dospělost).

2005 – vznik Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny (IVDMR). Vznik byl podpořen výzkumným záměrem MŠMT (2005-2011). Hlavním řešitelem výzkumného záměru a vedoucím IVDMR se stal prof. Petr Macek, zástupcem vedoucího byl v prvních letech IVDMR prof. Vladimír Smékal. Výzkumné týmy IVDMR se zaměřovaly na:

 • Vývoj osobnostní struktury a dynamiky: spjatost biologického, psychického a sociálního (založena na longitudinálních datech, včetně zdravotních, sociálních a psychických rizik vývoje (vedoucí doc. Lenka Lacinová).
 • Kognitivní vývoj a profesní směřování, výzkum nadání a talentů (vedoucí doc. Šárka Portešová)
 • Psychologii internetu a nových médií (vedoucí prof. David Šmahel)
 • Vztahy v rodině (vedoucí doc. Ivo Plaňava)
 • Utváření identity v období dospívání v období společenských změn, včetně občanské a politická participace adolescentů (vedoucí prof. Petr Macek)

2005 – vedoucím katedry psychologie FSS se stal doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. – nyní profesor, jeho zaměřeními jsou negativní dopady psychoterapie, subjektivní nespokojenost a další negativní zkušenosti klientů s psychoterapií a kritická psychologie.

2005-2020 – rozvoj IVDMR: kromě zmíněného výzkumného záměru se postupně dařilo získávat řadu významných mezinárodních a tuzemských výzkumných grantů, které umožnily personální rozvoj institutu, jeho internacionalizaci a výrazně zvýšily kvalitu výzkumu.

Výzkumnými zaměřeními byly:

 • psychosociální vývoj v dětství, adolescenci a mladé dospělosti (Petr Macek, Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Jan Širůček či Jan Šerek).
  • vztahy mezi rodiči a dětmi
  • utváření identity a sebepojetí
  • občanská a politická participace (socializace)
 • škola, nadané děti, péče o talenty (Šárka Portešová, Ivana Poledňová, Michal Jabůrek a Ondřej Straka)
 • psychologie internetu a nových médií (David Šmahel, Zbyněk Vybíral, Hana Macháčková, Lenka Dědková, Lukas Blinka, Anna Ševčíková a další)

2017 – vedoucí katedry psychologie FSS se stala doc. Lenka Lacinová, Ph.D. Její výzkumná zaměření jsou citová vazba v celoživotní perspektivě, partnerské vztahy a adolescence a mladá dospělost.

2020 – výzkumná skupina David Šmahel, Hana Macháčková, Lenka Dědková a další se v r. 2020 osamostatnila a vzniklo nové výzkumné pracoviště na FSS, Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti (IRTIS). Výzkumná zaměření IVDMR se ustálila na:

2021 – novou vedoucí IVDMR se stala doc. Anna Ševčíková, Ph.D. Její výzkumná zaměření jsou sexuální chování na internetu, porucha kompulzivního sexuálního chování, rizikové chování u dospívajících, romantické vztahy, stárnutí a partnerské vztahy a sexuality ve starším věku

2023 – přejmenování IVDMR na Institut pro psychologický výzkum (INPSY)

2023 – vedoucím Katedry psychologie FSS se stal prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. Jeho výzkumná zaměření jsou negativní účinky psychoterapie a kritická psychologie

2024 – k INPSY se připojilo Centrum pro výzkum psychoterapie vedené prof. Tomášem Řiháčkem, Ph.D.

2024 – novým vedoucím INPSY se stal doc. Jan Šerek, Ph.D.. Jeho výzkumná zaměření jsou občanská a politická socializace a participace a psychologické aspekty demokracie, legitimity a důvěry


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info