Historie institutu

8. 2. 2023

1997/1998 – Vznik Fakulty sociálních studií (oficiálně od 1.1. 1998). Vyučovanými a zkoumanými obory byly psychologie, sociologie a sociální antropologie, sociální politika a sociální práce, politologie, evropská studia a mezinárodní vztahy, mediální studia a žurnalistika a humanitní environmentalistika.

1997 – prvním vedoucím katedry se stal doc. PhDr. Ivo Plaňava – jeho zaměřeními byly psychologie komunikace a manželské a rodinné poradenství.

1997 – vznik Laboratoře pro výzkum dětí a mládeže. Během tříletého působení laboratoře bylo publikováno 16 studií. Členy laboratoře byli i někteří dnešní členové IVDMR/INPSY (Petr Macek, Lenka Lacinová, Stanislav Ježek…). Hlavní výzkumnou aktivitou byla participace na longitudinálním projektu ELSPAC. V samostatné větvi projektu byla realizována v letech 1997-2011 individuální psychologické vyšetření dětí a částečně i jejich rodičů ve věku respondentů (5-6) 8, 11, 13, 15, 17, a 19 let.

2000 – vznik Centra výzkumu utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech (ředitel prof. Vladimír Smékal). Jedním z cílů Centra, které sdružovalo několik akademických pracovišť v ČR, bylo zkoumat vliv společenských podmínek na sociální, psychický a tělesný vývoj dětí a mládeže, na rodinu a na soužití různých etnik a minorit. Laboratoř pro výzkum dětí a mládeže (vedoucí Petr Macek) se stala fakultním pracovištěm Centra.

2001 – vedoucím katedry psychologie FSS se stal doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., jeho zaměřeními byly obecná psychologie, organizační psychologie a psychologie práce.

2003 – vedoucím katedry psychologie FSS se stal doc. PhDr. Petr Macek, CSc. – nyní profesor, jeho zaměřeními jsou psychologie osobnosti, sociální a vývojová psychologie (adolescence, mladá dospělost).

2005 – vznik Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny (IVDMR). Vznik byl podpořen výzkumným záměrem MŠMT (2005-2011). Hlavním řešitelem výzkumného záměru a vedoucím IVDMR se stal prof. Petr Macek, zástupcem vedoucího byl v prvních letech IVDMR prof. Vladimír Smékal. Výzkumné týmy IVDMR se zaměřovaly na:

 • Vývoj osobnostní struktury a dynamiky: spjatost biologického, psychického a sociálního (založena na longitudinálních datech, včetně zdravotních, sociálních a psychických rizik vývoje (vedoucí doc. Lenka Lacinová).
 • Kognitivní vývoj a profesní směřování, výzkum nadání a talentů (vedoucí doc. Šárka Portešová)
 • Psychologii internetu a nových médií (vedoucí prof. David Šmahel)
 • Vztahy v rodině (vedoucí doc. Ivo Plaňava)
 • Utváření identity v období dospívání v období společenských změn, včetně občanské a politická participace adolescentů (vedoucí prof. Petr Macek)

2005 – vedoucím katedry psychologie FSS se stal doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. – nyní profesor, jeho zaměřeními jsou negativní dopady psychoterapie, subjektivní nespokojenost a další negativní zkušenosti klientů s psychoterapií a kritická psychologie.

2005-2020 – rozvoj IVDMR: kromě zmíněného výzkumného záměru se postupně dařilo získávat řadu významných mezinárodních a tuzemských výzkumných grantů, které umožnily personální rozvoj institutu, jeho internacionalizaci a výrazně zvýšily kvalitu výzkumu.

Výzkumnými zaměřeními byly:

 • psychosociální vývoj v dětství, adolescenci a mladé dospělosti (Petr Macek, Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Jan Širůček či Jan Šerek).
  • vztahy mezi rodiči a dětmi
  • utváření identity a sebepojetí
  • občanská a politická participace (socializace)
 • škola, nadané děti, péče o talenty (Šárka Portešová, Ivana Poledňová, Michal Jabůrek a Ondřej Straka)
 • psychologie internetu a nových médií (David Šmahel, Zbyněk Vybíral, Hana Macháčková, Lenka Dědková, Lukas Blinka, Anna Ševčíková a další)

2017 – vedoucí katedry psychologie FSS se stala doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. Její výzkumná zaměření jsou citová vazba v celoživotní perspektivě, partnerské vztahy a adolescence a mladá dospělost.

2020 – výzkumná skupina David Šmahel, Hana Macháčková, Lenka Dědková a další se v r. 2020 osamostatnila a vzniklo nové výzkumné pracoviště na FSS, Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti (IRTIS). Výzkumná zaměření IVDMR se ustálila na:

 • digitální média, zdraví, závislosti (Lukas Blinka, Anna Ševčíková)
 • měření v psychologii (Stanislav Ježek, Hynek Cígler)
 • nadané děti (Šárka Portešová, Michal Jabůrek, Ondřej Straka)
 • raný vývoj a rodičovství, vazba/attachment (Lenka Lacinová, Petr Macek)
 • občanství a demokracie (Jan Šerek, Petr Macek, Lenka Štěpánková, Zuzana Scott, Hana Macháčková)
 • sexualita a partnerské vztahy v celoživotní perspektivě (Anna Ševčíková)
 • vztahy a osobnost v adolescenci a mladé dospělost (Petr Macek, Stanislav Ježek, Lenka Lacinová, Dana Seryjová Juhová, Jan Širůček)

2021– novou vedoucí IVDMR se stala doc. Anna Ševčíková. Její výzkumná zaměření jsou Sexuální chování na internetu, porucha kompulzivního sexuálního chování, rizikové chování u dospívajících, romantické vztahy, stárnutí a partnerské vztahy a sexuality ve starším věku

2023 – Přejmenování IVDMR na Institut pro psychologický výzkum (INPSY)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info