Adolescenti, mladí dospělí a identita

Co děláme

V rámci tématu Adolescence a mladá dospělost se dlouhodobě výzkumně zabýváme různými aspekty psychického a sociálního vývoje v období dospívání a v tranzici do období dospělosti. Zajímá nás, jak se utváří osobnost, jaký vliv mají kognitivní, emocionální a sociální charakteristiky na formování vztahu k sobě samému (problematika utváření identity, sebepojetí, sebehodnocení, autonomie, životní spokojenosti, well-being, osobní perspektiva, hodnoty), jak se proměňují a jaký význam mají v tomto procesu interpersonální vztahy (v rodině, vrstevnické vztahy, partnerské vztahy). Jedná se o longitudinální a průřezové výzkumy, kombinujeme kvantitativní a kvalitativní výzkum.

Psychický a sociální vývoj v adolescenci a mladé dospělosti

Psychický a sociální vývoj v adolescenci a mladé dospělosti

Vztah k sobě (self) a utváření identity

Vztah k sobě (self) a utváření identity

Mezigenerační soužití

Mezigenerační soužití

Důvěra v sociálním kontextu

Důvěra v sociálním kontextu

Tým

prof. PhDr. Petr Macek, CSc. vedoucí
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. odborný pracovník
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. odborná pracovnice
Yi Huang odborná pracovnice
Mgr. Michaela Juchelková, Ph.D. odborná pracovnice
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. odborný pracovník
Publikace


Projekty

Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info