Měření v psychologii

Zabýváme se konstrukcí nástrojů pro měření psychologických rysů, kognitivních schopností, znalostí a dalších charakteristik lidí. Podílíme se na vývoji originálních českých nástrojů i na převodech zahraničních metod do češtiny. Používáme širokou paletu psychometrických modelů k ověření fungování výzkumných měřících nástrojů i testů používaných v psychodiagnostice. Zajímají nás detaily procesu odpovídání na různé druhy položek jako základní prvek konstrukce metod, ale i témata související s užitím metod profesionály v konkrétních oblastech psychologické praxe. 


Projekty

BACH: Vývoj Testů školních dovedností (BACH)

Během projektu dokončíme vývoj Testů školních dovedností (BACH). Celá baterie bude obsahovat přibližně 30 subtestů standardizovaných ve věkových skupinách 5-22 a 60-80 let. V mladší kohortě proběhne rovněž konormace s baterií kognitivních schopností WJ IV COG; ve starší kohortě budou nově vytvořeny normy pro paměťovou baterii TOMAL 2 (které dosud chybí) a konormace obou testů. Kromě vytvoření reprezentativního normalizačního vzorku proběhne i sběr dat v klinických populacích pro ověření kriteriální validity. Očekáváme, že aplikace standardizovaného testu včetně příslušné konormace zkvalitní diagnostiku specifických poruch učení, příčin školní neúspěšnosti, kariérní volby u dětí a adolescentů, případně pak paměťových deficitů u seniorů. Po dokončení bude test zařazen do komerční distribuce.

více o projektu zde

Bez popisku
Doba trvání projektu

1/2019 - 12/2021

Řešitelé projektu

Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D.

Spolupracující organizace

Propsyco, s.r.o.

Seznam publikací projektu


Počet publikací: 3


Metodické studie pro české verze měřítek psychologických charakteristik adolescentů a vynořujících se dospělých (MESTU)

I když jsou v tuzemském výzkumu hojně užívány české verze zahraničních metod, jen málokdy jsou samostatně publikovány jejich kvality. Projekt hodlá analyzovat existující data a publikovat metodické studie o českých verzích metod používaných k měření psychologických charakteristik ve výzkumech adolescentů a mladých dospělých. Projekt navrhuje systematizovat informace o používaných dotazníkových metodách, (re)analyzovat dostupná data a publikovat metodické studie. Tím se usnadní tuzemským badatelům v této oblasti výzkum samotný, ale především publikování výsledku výzkumu, protože jim umožní doložit základní psychometrické charakteristiky používaných měřítek odkazem na publikované metodické studie o českých verzích používaných nástrojů. Druhotně se tím omezuje opakované převádění týchž měřítek do češtiny, které zvětšuje prostor pro chyby a komplikuje kumulaci a replikace výzkumu. Metodické studie doplní systematická přehledová studie mapující publikované metodické studie, jejich kvality a postupy, jimiž jsou tyto kvality stanovovány.

více o projektu zde

Bez popisku
Doba trvání projektu

1/2017 - 12/2018

Řešitelé projektu

doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Bouša
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Seznam publikací projektu


Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info