Nadané děti

Chceme porozumět vývoji nadání a důležitým faktorům, které jej od útlého věku formují. Zajímá nás, jakým způsobem se poznávací schopnosti i mimointelektové dovednosti nadaných dětí rozvíjejí, jakou roli hraje jejich rodina, škola, vrstevníci i širší společnost. Zejména však chceme přispět ke zlepšování stavu péče o nadané děti v ČR. Snažíme se poskytovat učitelům, rodičům i samotným dětem výzkumem ověřené, ale současně dobře aplikovatelné poznatky. Zaměřujeme se zejména na identifikaci nadání a vývoj diagnostických metod. Vyvinuli jsme např. test TIM, který je zaměřen na vyhledávání nadaných žáků v matematice, a komplexní systém Invenio, který je zaměřen na diagnostiku kognitivních a socio-emočních schopností pomocí videoher. Kromě diagnostiky vedeme kurzy, určené na rozvoj schopností i na sociální a emoční podporu dětí. V dané problematice vzděláváme učitele i psychology a poskytujeme psychologické poradenství jak nadaným dětem, tak i jejich rodičům a pedagogům.


Projekty

Diagnostický systém Invenio

Inteligence se skládá z celé řady různých schopností. Dlouhodobě se snažíme zjišťovat, ve kterých z nich dítě vyniká, a které by bylo vhodné dále rozvíjet nebo zlepšit. Jsou jeho silnou stránkou prostorové schopnosti, ale hůře se učí nové informace? Má výrazně nadprůměrný logický úsudek, což může například vést k tomu, že se ve škole nudí? Pomocí testů zadávaných na počítači jsme schopni na tyto otázky odpovědět a stanovit profil schopností dítěte. Naše testy mají formu jednoduchých počítačových her se zábavnou grafikou a příběhem, který děti zaujme a zároveň je nestresuje. Za každou naší diagnostickou hrou stojí mnohaletý vývoj, ověřování a analýzy velkého množství dat.

více o projektu zde

Bez popisku

Komplexní skríningový diagnostický systém GIS

Cílem projektu je vytvořit nový standardizovaný online psychodiagnostický systém, který pomůže pedagogům identifikovat nadané žáky. Bude složený ze čtyř subtestů zaměřených na logické usuzování, prostorové schopnosti, rychlost zpracování i na socioemoční deficity. Diagnostický systém se záměrně nebude orientovat pouze na kognitivní schopnosti, ale i na mimointelektové dovednosti. Deficity v těchto oblastech totiž mohou intelektový potenciál některých velmi nadaných dětí zcela maskovat. Našim cílem je detailně zmapovat profil schopností testovaných dětí v těchto čtyřech oblastech tak, aby na zjištěné poznatky o schopnostech mohly ihned navázat cílené rozvojové i intervenční programy.

více o projektu zde

Bez popisku
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 6


Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol (VOIM)

Projektovým záměrem je výzkumně ověřit inovaci, která pomůže pedagogům k dosažení požadavku rovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a využití potenciálu každého žáka. Je zaměřen na identifikaci akcelerovaných žáků v matematice na počátku školní docházky a na ověření moderních metod jejich rozvoje. Poskytuje učitelům znalosti, dovednosti i nástroje ve formě validního screeningu schopností dětí i kvalitních, výzkumně ověřených modulů (vzdělávací videa, pracovní listy, metodika). Všechny tyto výstupy budou snadno uplatnitelné ve výuce nadaných dětí, navštěvujících běžné třídy základních škol.

více o projektu zde

Bez popisku
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 9


Projekt iKAP JMK II

Ve spolupráci s JCMM jsme zapojeni do projektu, jehož cílem je nabídnout komplexní podporu vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji. Na starost máme screening míry nadání žáků 4. tříd v celém kraji, prostřednictvím našeho komplexního diagnostického systému Invenio. V rámci projektu jsme rovněž odbornými garanty  poradenského centra pro nadané děti i jejich nejbližší.

více o projektu zde

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info