Otevřená věda

Institut pro psychologický výzkum (INPSY) podporuje otevřený přístup ve vědě, tzv. Open Science.

V rámci tohoto přístupu usilujeme o to, aby výsledky našich výzkumů byly snadno dostupné jak ostatním odborníkům, tak široké veřejnosti, a aby výzkum probíhal transparentním způsobem. Spolupracujeme proto s centrem pro otevřenou vědu Masarykovy Univerzity, abychom dosáhli co nejširšího sdílení vědeckých výsledků ve formě odborných článků a výzkumných dat.

Níže naleznete práce, které jsme publikovali v režimu Open Access, tedy jako bezplatně dostupné. Na všechny zveřejněné informace se vztahuje mezinárodní licence CC BY 4.0 – tzn. dílo je volně šiřitelné a upravitelné pro komerční i nekomerční účely za podmínky přiznání autorství původního díla.

INPSY rovněž podporuje publikování odborného časopisu Testfórum, ve kterém můžete nalézt volně přístupné recenzované články a recenze psychodiagnostických metod.

Open Science je široké hnutí, naší instituce se však týkají především následujících oblasti:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info