Otevřená věda

Institut pro psychologický výzkum (INPSY) podporuje otevřený přístup ve vědě, tzv. Open Science.

V rámci tohoto přístupu usilujeme o to, aby výsledky našich výzkumů byly snadno dostupné jak ostatním odborníkům, tak široké veřejnosti, a aby výzkum probíhal transparentním způsobem. Spolupracujeme proto s centrem pro otevřenou vědu Masarykovy Univerzity, abychom dosáhli co nejširšího sdílení vědeckých výsledků ve formě odborných článků a výzkumných dat.

Níže naleznete práce, které jsme publikovali v režimu Open Access, tedy jako bezplatně dostupné. Na všechny zveřejněné informace se vztahuje mezinárodní licence CC BY 4.0 – tzn. dílo je volně šiřitelné a upravitelné pro komerční i nekomerční účely za podmínky přiznání autorství původního díla. Dále v sekci Open Reproducible Research nabízíme přehled publikací, které jsme preregistrovali nebo které mají volně přístupné datové materiály.

INPSY rovněž podporuje publikování odborného časopisu Testfórum, ve kterém můžete nalézt volně přístupné recenzované články a recenze psychodiagnostických metod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info