Zdraví, média a sexualita

Co děláme

Zaměřujeme se na výzkum v oblastech psychologie sexuality a médií, šířeji pak v oblasti psychologie zdraví. Naše projekty se zabývají výzkumem sexuality adolescentů, sexuality seniorů, změn sexuálního chování vlivem digitálních médií, nové behaviorální závislosti jako je např. nadměrné hraní PC her, užívání pornografie či mobilních telefonů. Obecně zkoumáme, jaká rizika a příležitosti digitální média nabízí. Aplikujeme kvantitativní i kvalitativní přístup, pracujeme s průřezovými i longitudinálních daty, děláme základní i na praxi orientovaný výzkum a zabýváme se vývojem nástrojů pro měření v psychologii.

Vliv digitálních médií na zdraví, behaviorální závislosti

Vliv digitálních médií na zdraví, behaviorální závislosti

Psychologie sexuality

Psychologie sexuality

Zdraví a rizikové chování u dospívajících

Zdraví a rizikové chování u dospívajících

Partnerské vztahy ve starším věku

Partnerské vztahy ve starším věku

LGBTQIA+ psychologie a zdraví

LGBTQIA+ psychologie a zdraví

Tým

Vedoucí
doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. sexualita, partnerství, starší věk
doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD. digitální média, závislosti, zdraví dospívajících
Pracovníci
Gabriela Gore-Gorszewska, PhD sexualita, partnerství, starší věk
Mgr. Andrea Stašek LGBTQIA+, digitální média, sexualita
Mgr. Stanislav Svačinka partnerství, sexualita, starší věk
Mgr. Veronika Gocieková sexualita, partnerství, starší věk
Mgr. Dita Siřínková digitální média, závislosti
Bc. Pavla Nováková, MSc. sexualita
Mgr. Karel Rečka digitální média
Mgr. Matěj Sapík digitální média
Bc. Vít Suchý sexualita, zdraví dospívajících
Bc. Tereza Doležalová LGBTQIA+
Zuzana Semlerová LGBTQIA+
Ondřej Musil LGBTQIA+, digitální média​

Mezinárodní spolupráce

Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy Univerzitní lékařské centrum Mainz, Německo
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Světová zdravotnická organizace (WHO)
Community Health Research Network (CoHeReNt) Lékařská fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Slovensko

Lokální spolupráce

CzechSex (Celonárodní výzkum sexuálního chování)  NÚDZ, Centrum pro sexuální zdraví a intervence
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) tým Univerzity Palackého v Olomouci
Q-Hub, z. s. nezisková organizace v Brně
Jiný pohled, z. s. nezisková organizace v Praze
Publikace


Projekty
Sexualita a vztahy

Předchozí 1 2 Další

Digitální zdraví

Předchozí 1 2 Další

LGBTQ+ zdraví

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info