Rektor předal významná ocenění Anně Ševčíkové a týmu Invenio

Radost dělají nejen publikované studie a aplikované výsledky, ale rovněž občasná ocenění odbornou veřejností. Za svou excelentní vědeckou byli rektorem Masarykovy univerzity letos zaslouženě oceněni doc. Anna Ševčíková a grafici z Invenia. A za jaké výsledky získali ceny rektora?

19. 5. 2023

Rektor Martin Bareš a oceněná Anna Ševčíková. Fotil Martin Indruch.

Anna Ševčíková

Cena rektora za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd

Anna Ševčíková, vedoucí INPSY, se dlouhodobě zabývá psychologií sexuality a zdraví. V rámci tohoto tématu se zaměřuje na seniory a byla v ČR vůbec první, kdo tuto otázku otevřel odborné i laické veřejnosti. Výzkum sexuality Anna dále spojuje s výzkumem médií a jejich účinků: zabývá se např. vlivem pornografie na vztahy starších osob, na sociální život adolescentů či rizika závislosti. Dopadem digitálních médií se zabývala také v předchozích projektech - na Masarykovu univerzitu např. přinesla téma kyberšikany, na něž navázalo mnoho dalších badatelů.

Ocenění rektorem také získala za svůj výjimečný publikační výkon. Není zcela běžné, aby docenti či docentky publikovali primárně prvoautorské studie, Anna to však považuje za nedílnou součást práce vědce. Výzkum sexuality a zdraví se neustále posouvá, a tak je výzkumná práce nezbytná pro to, aby vědec zůstal odborníkem. To se jí daří jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

Vedle výzkumné práce Anna učí na Katedře psychologie, vede závěrečné práce a školí doktorské studenty a studentky. Ve svém předmětu Psychologie sexuality si zakládá na aktuálních vědeckých zjištěních, a tak je třeba výuku každý rok obohacovat o nové poznatky. Kurz je mezi posluchači oblíbený díky své odbornosti i možnosti volné diskuze nad tématy okolo sexuality.

Závěrem je třeba ocenit, že těchto úspěchů Anna dosáhla i přesto, že kariéru dvakrát přerušila kvůli mateřství. Akademický svět nedává nic zadarmo a jakékoli přerušení publikačního procesu či bádání vědce velmi znevýhodní. Anna Ševčíková je však důkazem, že lze zároveň vychovávat dva syny a excelentně bádat, úspěšně vést instituci a mentorovat mladší kolegy.

Vybrané publikace

Ševčíková, A., Gottfried, J., & Blinka, L. (2021). Associations among Sexual Activity, Relationship Types, and Health in Mid and Later Life. Archives of Sexual Behavior, 50(6), 2667-2677. https://doi.org/10.1007/s10508-021-02040-6

Ševčíková, A., Blinka, L., Židlická, A., & Faltýnková, A. (2023). Sexual difficulties in people 50+: A content analysis of sex-related queries posted on professional counseling websites. Health Communication, 38(5), 958-966. https://doi.org/10.1080/10410236.2021.1984629

Ševčíková, A., & Sedláková, T. (2020). The role of sexual activity from the perspective of older adults: A qualitative study. Archives of sexual behavior, 49(3), 969-981. https://doi.org/10.1007/s10508-019-01617-6

Ševčíková, A., Blinka, L., Škařupová, K., & Vašek, D. (2021). Online sex addiction after 50: An exploratory study of age-related vulnerability. International Journal of Mental Health and Addiction, 19, 850-864. https://doi.org/10.1007/s11469-019-00200-3

Rektor Martin Bareš a ocenění (zleva) Ondřej Dvořák, Ondřej Voráč a Matěj Smetana. Fotil Martin Indruch.

Matěj Smetana, Ondřej Voráč a Ondřej Dvořák

Cena rektora za významný tvůrčí počin

Matěj Smetana, Ondřej Voráč a Ondřej Dvořák z Pedagogické fakulty MU získali cenu za komplexní autorskou realizaci výtvarné složky mezifakultního projektu Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol (VOIM). Významným tvůrčím počinem bylo umělecké ztvárnění 20 rozvojových videí pro nadané děti v 1. třídě.

Nadaný prvňáček je dalším pokračováním aplikovaného výzkumu, v rámci něhož Invenio vytváří nástroje pro vyhledávání nadaných dětí. V projektu VOIM byla hlavní řešitelkou Šárka Portešová a spoluřešiteli Michal Jabůrek, Ondřej Straka, Jaroslav Točík, Jana Unčovská a Katka Krepsová. Za Pedagogickou fakultu projekt spoluřešily Eva Nováková a Růžena Blažková, za Ústav výpočetní techniky pak Michal Růžička. 

Invenio si klade za cíl pomoci zvládat skutečné problémy, se kterým se nadané děti, jejich učitelé a rodiče, často potýkají. Na základě dlouholeté výzkumné a poradenské praxe v oblasti péče o nadané dětí vědí, že jedním z nejobtížnějších období je samotný počátek školní docházky. V projektu Invenio usiluje o to, aby identifikované nadané děti získávaly schopnosti a dovednosti korespondující s jejich zájmy. Zároveň však, aby cítily, že nejsou osamocení, vyděleni, stigmatizováni, aby měly možnost porozumět sami sobě i svému okolí.

Jak by tedy měl vypadat optimální program pro rozvoj nadání? Odpověď snadná není a vlastně se stále hledá. Jisté ale je, že každý vzdělávací program pro nadané by měl smysluplně rozvíjet akcelerované schopnosti dětí. Současně ale nesmí děti stigmatizovat, nálepkovat a tím je vydělovat ze sociálních vazeb.

Tým Šárky Portešové se tématu věnuje mnoho let a za tu dobu získal podporu jednotlivých dětí, rodičů a učitelů i škol a státu. Rovněž Masarykova univerzita již vícekrát zaslouženě ocenila aplikované výsledky Invenia i reprezentaci excelentní úrovně jejich výzkumu.

Jak vypadají oceněná videa

Autorství: Matěj Smetana, Eva Nováková, Růžena Blažková, Šárka Portešová, Ondřej Voráč, Ondřej Dvořák


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info