Partnerské konflikty ztrácí ve stáří svoji moc. Důležitý je klid a pocit nerozdělitelnosti

12. 11. 2023

Bez popisku

Průměrná délka lidského života se prodlužuje, a stejně tak trvání partnerských vztahů do pozdního stáří. Se stárnutím partnerů i s delším trváním jejich soužití přicházejí nové výzvy, které mění povahu dlouhodobých vztahu ve straším věku. Jak vypadají, co se v nich odehrává, díky čemu jsou stabilní? To jsou otázky, které řeší Anna Rabelová, Anna ŠevčíkováStanislav Svačinka v nejnovější studii.

Výzkumná trojice z INPSY uskutečnila hloubkový rozhovor s 29 participanty (z čehož bylo 18 žen), kteří byli starší 65 let a byli ve vztahu minimálně 25 let. Jejich cílem bylo zjistit, jaké jsou charakteristiky vztahu ve stáří a jaké motivy vedou partnery k tomu zůstat spolu.

Významným zjištěním je, že účastníci vnímali své vztahy jako nerozdělitelné. Pocit nerozdělitelnosti představuje silné pouto mezi partnery, kteří rozchod považují za nepředstavitelný či úplně nemožný. Mylná by však byla představa, že zdrojem tohoto pocitu je pouze vztahová spokojenost. Zdá se, že k němu přispívá spíše potřeba dosáhnout klidu či přispět k jeho udržení.

Právě klid představuje druhé klíčové téma, které je s vnímanou nerozdělitelností vzájemně propojené. Výsledky výzkumu ukazují, že se na něm partneři aktivně podílejí, například svým přístupem ke konfliktům, které řeší více uvolněně nebo jim nepřikládají velkou váhu. U některých zúčastněných toto zaměření na udržení klidu postupem času vystřídalo práci na rozvoji vztahu. Mnozí se s přibývajícím věkem a vědomím omezenosti času soustředí spíše na pozitivní události ve vztahu i mimo něj, čemuž může dát prostor právě zmíněný klid.

K udržení klidu přispívá zvyk, který souvisí s obeznámeností partnerů s chováním a emocemi toho druhého. Partneři tak mohou chování předvídat a lépe partnerským problémů předcházet. Pocit propojení s partnerem a ztotožnění se se vztahem na základě společné historie zesílilo nepředstavitelnost odloučení. To dále utužilo potřebu klidu, pro nějž největší hrozbou byl podle participantů rozchod, na kterém shledali do budoucna spíše nevýhody než výhody. Vyhledávání klidu tedy fungovalo jako určitá strategie i u partnerů, kteří nebyli příliš spokojení. Nerozdělitelnost vztahu jim pak i přes problémy připadala snesitelnější.

Nerozdělitelnost a klid se tak zdají být klíčovými charakteristikami dlouhotrvajících vztahů ve starším věku, které zároveň hrály významnou roli v jejich udržení. Výzkum se zabýval páry, které spolu zůstaly navzdory výzvám stárnutí. Otevírá však dveře dalšímu bádání a vybízí ke srovnání s motivy těch, kdo udělali odvážný krok a dlouhodobý vztah ve vyšším věku opustili.

Rabelová, A., Ševčíková, A., & Svačinka, S. (2023). Beyond success: Understanding the characteristics of long-term relationships in older age. Journal of Family Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/fam0001157


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info