Measurement in Psychology

We construct tools for measuring psychological characteristics, cognitive abilities, knowledge and other human traits. We participate in developing original Czech tools, as well as in localizing international methods for a Czech context. We use a wide array of psychometric models to check the functionality of research psychodiagnostic tools and tests. We investigate the details of the process of responding to a range of testing items, which are the foundation of methodological construction, and also the use of methods by professionals in specialized areas of psychological practice.


Projects

BACH: The Development of Achievement tests (BACH)

The goal of this project is to finish developing Achievement tests (BACH). The whole test battery will contain approx. 30 subtests standardized in cohorts 5–22 and 60–80 years. Co-normative studies with intelligence test WJ IV COG will be performed in the younger sample, while establishing norms for the TOMAL 2 memory test and co-norming with our BACH will be performed in the older. Besides the normative study, we will collect data from clinical samples to evaluate criterion validity of the tests. We anticipate the test with the
co-norms will improve the assessment of specific learning disorders, causes of academic failures, career counseling and memory deficits in the elderly. The test will be distributed commercially.

more about project

No description
Project Period

1/2019 - 12/2021

Researchers

Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D.

Cooperating Organization

Propsyco, s.r.o.

List of Publications


Total number of publications: 3


Metodické studie pro české verze měřítek psychologických charakteristik adolescentů a vynořujících se dospělých (MESTU)

I když jsou v tuzemském výzkumu hojně užívány české verze zahraničních metod, jen málokdy jsou samostatně publikovány jejich kvality. Projekt hodlá analyzovat existující data a publikovat metodické studie o českých verzích metod používaných k měření psychologických charakteristik ve výzkumech adolescentů a mladých dospělých. Projekt navrhuje systematizovat informace o používaných dotazníkových metodách, (re)analyzovat dostupná data a publikovat metodické studie. Tím se usnadní tuzemským badatelům v této oblasti výzkum samotný, ale především publikování výsledku výzkumu, protože jim umožní doložit základní psychometrické charakteristiky používaných měřítek odkazem na publikované metodické studie o českých verzích používaných nástrojů. Druhotně se tím omezuje opakované převádění týchž měřítek do češtiny, které zvětšuje prostor pro chyby a komplikuje kumulaci a replikace výzkumu. Metodické studie doplní systematická přehledová studie mapující publikované metodické studie, jejich kvality a postupy, jimiž jsou tyto kvality stanovovány.

more about project

No description
List of Publications


Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info