Open Reproducible Research — reprodukovatelnost výsledků

Institut pro psychologický výzkum (INPSY) aktivně a dlouhodobě podporuje reprodukovatelnosttransparentní výzkumní proces. Seznam publikací, které sdílí materiály a jsou preregistrované najdete níže.

Oba principy si kladou za cíl zveřejňovat nejen finální text studií, ale také materiály a informace o procesu bádání. Dobrá praxe ve výzkumu doporučuje, aby vědci a vědkyně před prací s nasbíranými daty tzv. preregistrovali*y hypotézy/očekávané výsledky, metody a analytický plán. V procesu tvorby studie a/nebo po její publikaci je dále doporučováno sdílet materiály jako jsou použitá data, analytický skript, protokoly ad.

Preregistrace slouží několika účelům: 1) autorské týmy srozumitelně sdílí své cíle a postupy, 2) jasně rozlišují konfirmační a explorační aspekty studie, 3) umožňují zpětnou vazbu komunity před publikací, 4) umožňují odborným žurnálům přijmout studii na základě jejího originálního nápadu, nikoli na základě "příznivých" výsledků, a 5) zamezují fenoménu HARKování (hypothesizing after the results are known, tj. tvorba hypotéz po znalosti výsledků).

Dále se co nejvíce držíme principu Open Data — ​volný přístup k výzkumným datům, která lze díky tomu kdykoli ověřit a výzkum replikovat. Princip Open Data bere v potaz jak primární data ze studií, tak i další údaje jako např. analytické skripty a postupy.

Cílem Open Data je zvýšit transparentnost vědeckého procesu, umožnit reprodukovatelnost výsledků a podnítit další výzkum a inovace. Přístup má však i své odpůrce, kteří někdy argumentují, že data jsou majetkem institucí. K tématu doporučujeme shrnutí, které publikoval náš kolega Jaroslav GottfriedČeskoslovenské psychologii.

Data se obvykle ukládají do online repozitářů, oblíbený je např. Open Science Framework.

Bez popisku
FAIR data (zdroj: openscience.muni.cz)
Publikace

2024

Smejkalová, T., Palíšek, P., & Štěpániková, M. (in press) A Dignified Judge's (Re)Presentation of Self. Papers on Social Representations. https://osf.io/preprints/psyarxiv/e9myz
[Datové materiály] [Preregistrace]

Blinka, L., Faltýnková, A., & Rečka, K. (2024). Alexithymia in gaming addiction and engagement. Journal of Affective Disorders. https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.03.060
[Datové materiály]

Gocieková, V., Stašek, A., Ševčíková, A., & Gore-Gorszewska, G. (2024). The role of Ageist Sexual stereotypes in the network of sexual difficulties, sex and Relationship Satisfaction among adults aged 50+. Journal of Sex Research, 1–15. https://doi.org/10.1080/00224499.2024.2307441
[Datové materiály] [Preregistrace]

Pátková Daňsová, P., Chvojka, E., Cígler, H., & Lacinová, L. (2024). Mild differences in the role of somatic symptoms in depression networks in pregnancy and postpartum: a comparison with women outside peripartum. Manuscript accepted. https://osf.io/u9xy2/
[Datové materiály]

2023

Bednářová, J., Cígler, H., Jabůrek, M., Mikulková, K., Gocieková, V., Pospíšilová, M., Kubík, T., Hubatková, P., & Bílovská, K. (2023). BACH: Testy školních dovedností. Propsyco.
[Datové materiály]

Gore-Gorszewska, G., Ševčíková, A., & Gottfried, J. (2023). Predicting Changes to sexual activity in Later life: a longitudinal study. Sexuality Research and Social Policy. https://doi.org/10.1007/s13178-023-00853-9
[Datové materiály]

Klocek, A., Premus, J., & Řiháček, T. (2023). Applying dynamic systems theory and complexity theory methods in psychotherapy research: A systematic literature review. Psychotherapy Research, 1–17.
https://doi.org/10.1080/10503307.2023.2252169
[Datové materiály] [Preregistrace]

Lacko, D., Horák, F., Klicperová‐Baker, M., Šerek, J., & Boehnke, K. (2023). Perceived legitimacy of antipandemic measures: Findings from west and East Germany, the Czech Republic, and Slovakia at the peak of the COVID-19 crisis. Psychology, Public Policy and Law, 29(4), 549–562. https://doi.org/10.1037/law0000395
[Datové materiály]

Mužík, M., & Šerek, J. (2023). Authoritarianism, trust in media, and tolerance among the youth. Social Psychology, 54(6), 360–371. https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000533
[Datové materiály]

Pourová, M., Řiháček, T., Boehnke, J. R., Simek, J., Saic, M., Kabát, J., & Petr, Š. (2023). Effectiveness of a Multicomponent Group-Based Treatment in Patients with Medically Unexplained Physical Symptoms: A Multisite Naturalistic Study. Journal of Contemporary Psychotherapy. https://doi.org/10.1007/s10879-023-09597-4
[Datové materiály]

Šerek, J., & Klicperová‐Baker, M. (2023). Health worries, sociopolitical attitudes, or both? Prospective predictors of COVID‐19 vaccine uptake in the Czech Republic. Social and Personality Psychology Compass. https://doi.org/10.1111/spc3.12803
[Datové materiály]

Tancoš, M., Chvojka, E., Jabůrek, M., & Portešová, Š. (2023). Faster ≠ Smarter: Children with Higher Levels of Ability Take Longer to Give Incorrect Answers, Especially When the Task Matches Their Ability. Journal of Intelligence, 11(4), 63.
https://doi.org/10.3390/jintelligence11040063
[Datové materiály]

2022

Cígler, H., & Chvojková, E. (2022). Reliability estimation in tests composed of two items only: Admissible and Plausibe reliability ranges. Unpublished manuscript. 10.31234/osf.io/9w738
[Datové materiály]

Cígler, H., Fikrlová, J., & Tancoš, M. (2022). Ověřovací studie preventivního programu Dobronauti: Zpátky v čase. Výzkumná zpráva. https://is.muni.cz/publication/2211640/Dobronauti_zaverecna_zprava_final.pdf
[Datové materiály] [Preregistrace]

Gottfried, J., Ježek, S., Králová, M., & Řiháček, T. (2022). Autocorrelation Screening: A Potentially Efficient Method for detecting Repetitive Response Patterns in Questionnaire Data. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 27. https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1579&context=pare
[Datové materiály]

Gottfried, J., Michele, L., & Ježek, S. (2022). Proximity of items does not necessarily affect their correlation: Two failed replications of item proximity effect. European Journal of Psychological Assessment, 38(4), 282–292. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000661
[Datové materiály]

Jabůrek, M., Cígler, H., Kunčarová, T., & Portešová, Š. (2022). What is the basis of teacher judgment of student cognitive abilities and academic achievement and what affects its accuracy? Contemporary Educational Psychology, 69, 102068.
https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2022.102068
[Datové materiály]

Portešová, Š., Jabůrek, M., Rečka, K., Straka, O., & Parker, W. D. (2022). To click, or not to click? Perfectionism and the association of gender and competitiveness on Game-Point monitoring. Technology, Knowledge, and Learning, 28(4), 1841–1870. https://doi.org/10.1007/s10758-022-09625-7
[Datové materiály]

Portešová, Š., Jabůrek, M., Ťápal, A., & Straka, O. (2022). The effect of Computer-Based Feedback in Game-Like Fluid Reasoning Tasks. Studia Psychologica, 64(2), 155–172. https://doi.org/10.31577/sp.2022.02.845
[Datové materiály]

2021

Cígler, H., & Rudá, A. (2021). Souběžná validita dotazníku SPARO a MMPI 2. E-psychologie, 15(1), 16–39. https://doi.org/10.29364/epsy.392
[Datové materiály]

Macek, D., Jabůrek, M., Chvojková, E., & Portešová, Š. (2021). Problematika měření socio-emočních schopností u dětí: srovnatelnost faktorové struktury posuzovací škály mezi otci, matkami a pedagogy. Studia Paedagogica, 26(1), 69.
https://doi.org/10.5817/sp2021-1-3
[Datové materiály]

Straka, O., Portešová, Š., Halámková, D., & Jabůrek, M. (2021). Metacognitive monitoring and metacognitive strategies of gifted and average children on dealing with deductive reasoning task. Journal of Eye Movement Research, 14(4).
https://doi.org/10.16910/jemr.14.4.1
[Datové materiály]

Šerek, J., & Mužík, M. (2021). Who does not protect democracy?: Examining the role of right-wing authoritarianism and social dominance orientation. Personality and Individual Differences, 181, 111027. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111027
[Datové materiály]

2020

Cígler, H., Ježek, S., Širůček, J., & Lacinová, L. (2020). Hodnocení bakalářských prací jako přijímací kritérium do navazujícího magisterského studia: Psychometrická kazuistika. Studia Paedagogica, 27(1).
[Datové materiály]

Pourová, M., Řiháček, T., & Žvelc, G. (2020). Validation of the Czech version of the relational Needs satisfaction scale. Frontiers in Psychology, 11.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00359
[Datové materiály]

Siroňová, A., Cígler, H., Ježek, S., & Lacinová, L. (2020). Psychometric Characteristics of the ECR-RS, Structure of the Relationship between Global and Specific Attachment – Cross-Validation of the Results Using the Czech and Original Versions of the ECR-RS. Studia Psychologica, 62(4), 291–313. https://doi.org/10.31577/sp.2020.04.806
[Datové materiály]

2018

Gottfried, J., & Cígler, H. (2018). A critical commentary on Chvátalová et al. (2018). Unpublished manuscript. https://doi.org/10.31219/osf.io/j9xct
[Datové materiály]

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info