Open Access

Princip Open Access je založený na názoru, že výsledky výzkumů podporovaných z veřejných zdrojů by měly být rovněž veřejně.


Články INPSY s otevřeným přístupem

2021

 • Cígler, H., & Rudá, A. (2021). Souběžná validita dotazníku SPARO a MMPI-2. E-psychologie, 15(1), 40-68. https://doi:10.29364/epsy.392

 • Huang, Y., & Macek, P. (2021). The Effect of Gender Differences and Cognitive Empathy on the Encouragement of Social Competence for the Next Generation: Evidence from Chinese Parents. Journal of Clinical & Developmental Psychology, 3(1), 1-9. https://doi:10.6092/2612-4033/0110-2438

 • Klocek, A., Řiháček, T., & Cígler, H. (2021). Psychometric evaluation of the Clinical Outcome in Routine Evaluation – General Population: Czech version. Československá psychologie, 65(2), 163-177. https://doi:10.51561/cspsych.65.2.163

 • Kvasková, L., Širůček, J., Ježek, S., Hrubá, L., Lacinová, L., & Macek, P. (2021). Personal Goals and Identity of Czech University Students. Emerging Adulthood, 1-6. https://doi:10.1177/2167696820917813

 • Macek, D., Jabůrek, M., Chvojková, E., & Portešová, Š. (2021). Problematika měření socio-emočních schopností u dětí: srovnatelnost faktorové struktury posuzovací škály mezi otci, matkami a pedagogy. Studia Paedagogica, 26(1), 69-90. https://doi.org/10.5817/SP2021-1-3

 • Riad, A., Huang, Y., Zheng, L., & Elavsky, S. (2021). The Associations of COVID-19 Induced Anxiety, Related Knowledge and Protective Behavior. Health psychology research, 9(1), 24768.. https://doi.org/10.52965/001c.24768

 • Ševčíková, A., Seryjová Juhová, D., Ťápal, A., Blinka, L., & Gottfried, J. (2021). Opting for Living-Apart-Together and Cohabitation Relationships in people 50+ : A Longitudinal Analysis. Sociální studia, 1-14. https://doi.org/10.5817/SOC2021-14669

 • Umemura, T., Siroňová, A., Lacinová, L., Taniguchi, E., & Imai, T. (2021). Are one’s attachment avoidance toward a particular person and his/her placement of this particular person in the attachment hierarchy inversely overlapping? Four bifactor-analysis studies. Plos One, 16(1). https://doi:10.1371/journal.pone.0244278

 • Umemura, T., Lacinová, L. Seryjová Juhová, D., Pivodová, L., & Cheung, H. S. (2021). Transfer of Early to Late Adolescents’ Attachment Figures in a Multicohort Six-Wave Study : Person- and Variable-Oriented Approaches. Journal of Early Adolescence, 41(7), 1072-1098. https://doi:10.1177/0272431620978531

 • Yang, N., Shi, J., Lu, J., & Huang, Y. (2021). Language Development in Early Childhood: Quality of Teacher-Child Interaction and Children’s Receptive Vocabulary Competency. Frontiers in Psychology, 12. https://doi:10.3389/fpsyg.2021.649680

2020

 • Bartošová, K., Cíglerová, J., & Cígler, H. (2020). Vyjádření k rozhovoru Radima Uzla ze dne 8. 12. 2020. E-psychologie, 14(4), 68-71. https://doi.org/10.29364/epsy.386

 • Faltýnková, A., Blinka, L., Ševčíková, A., & Husarova, D. (2020). The Associations between Family-Related Factors and Excessive Internet Use in Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1754. https://doi.org/10.3390/ijerph17051754

 • Hodačová, L., Cígler, H., Vachková, E., & Mareš, J. (2020). Psychometrické vlastnosti české verze dotazníku obecné self-efficacy u populace hospitalizovaných pacientů. Československá psychologie, 64(6), 639-655

 • Jurášková, M., Piler, P., Kukla, L., Švancara, J., Daňsová, P., Hruban, L., Kandrnal, V., & Pikhart, H. (2020). Association between Stress Urinary incontinence and Depressive Symptoms after Birth: the Czech ELSPAC Study. Scientific Reports, 10(1), 1-7. https://doi.org/10.1038/s41598-020-62589-5

 • Klocek A., Řiháček, T., & Cígler, H. (2020). Psychometric Evaluation of the Czech Version of Group Cohesiveness Scale (GCS) in a Clinical Sample: A Two-Dimensional Model. Frontiers in Psychology, 11(12), 1-9. . https://doi:10.3389/fpsyg.2020.595651

 • Kohoutová, A., & Lacinová, L. (2020). Studijní a pracovní strachy mladých dospělých. Psychologie a její kontexty, 11(1), s. 69-87. https://doi.org/10.15452/PsyX.2020.11.0005

 • Kraus, J., Roman, R., Lacinová, L., Lamoš, M., Brázdil, M., & Fredrikson, M. (2020). Imagery-induced negative affect, social touch and frontal EEG power band activity. Scandinavian Journal of Psychology, 61(6), 731-739.  https://doi.org/10.1111/sjop.12661

 • Obels, P., Lakens, D., Coles, N., Gottfried, J., & Green, S. (2020). Analysis of Open Data and Computational Reproducibility in Registered Reports in Psychology. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 3(2), 229-237. https://doi.org/10.1177/2515245920918872

 • Pivodová, L., Daňsová, P., Lacinová, L. (2020). Dotazník zmatení rolí pro adolescenty: Předběžné sdělení o vývoji sebeposuzovací metody. Testfórum, 13, 31-60. https://doi:10.5817/TF2020-13-12647

 • Portešová, Š., Jabůrek, M., Tancoš, M., Chvojková, E., & Válková, S. (2020). Shoda pedagogické nominace a skupinového testu inteligence při skríningu intelektového nadání – sonda do problematiky. Studia Paedagogica, 25(3), 131-151. https://doi.org/10.5817/SP2020-3-5

 • Pospíšilová, A., Sandanusová, A. (2020). FIRO-B: Recenze metody. Testfórum, 13, 1-8. ISSN 1805-9147. https://doi.org/10.5817/TF2020-13-14050

 • Rudolf, P., Hubatková, P., Kremeník, D., Kratochvíl, V., Ťápal, A., & Cígler, H. (2020). Inventář tendence k vině a hanbě (ITVAH): pilotní studie. E-psychologie, 3(14), 49-65. https://doi:10.29364/epsy.378

 • Siroňová, A.,Cígler, H., Ježek, S., & Lacinová, L. (2020). Psychometric Characteristics of the ECR-RS, Structure of the Relationship between Global and Specific Attachment – Cross-Validation of the Results Using the Czech and Original Versions of the ECR-RS. Studia Psychologica, 62(4), 291-313. https://doi:10.31577/sp.2020.04.806

 • Stehlíková, J., Řiháček,T., Kostolanská, E., & Cígler, H. (2020). Hong Psychological Reactance Scale: Factorial structure and measurement invariance of the Czech version. Československá psychologie, 64(6), 656-667.

 • Šamajová, V., & Cígler, H. (2020). Potenciál měření nesymbolických početních schopností pro časnou diagnostiku dyskalkulie. E-psychologie, 14(2), 1-23. https://doi:10.29364/epsy.369

2019

 • Cerniglia, L., Cimino, S., Erriu, M., Ježek, S., Almenara, C. A., & Tambelli, R. (2019). A 9-year longitudinal study on trajectories of aggressive and depressive symptoms in male and female children with overweight. BMC Research Notes, 12(10). https://doi:10.1186/s13104-019-4734-x

 • Cígler, H., Cvrčková, A., Daňsová, P., Hašto, J., Charvát, M., Ježek, S., Kaščáková, N., Lacinová, L., & Seitl, M. (2019). Experiences in Close Relationships: České verze metod pro měření vazby vycházející z dotazníku ECR. E-psychologie, 13(4), 57-74. https://doi:10.29364/epsy.359

 • Daňsová, P., Bouša, O., Lacinová, L., Macek, P., Cígler, H., & Tomášková, Z. (2019). Subjective Health Complaints in Fifteen-Year-Old Czech Adolescents : The Role of Self-Esteem, Interparental Conflict, and Gender. Studia psychologica: an international journal of research and theory in psychological sciences, 61(4), 258-270. https://doi:10.21909/sp.2019.04.787

 • Gottfried, J. (2019). České normativní skóry Beckovy škály depresivity: metaanalýza. Testfórum, 12, 30-46. https://doi.org/10.5817/TF2019-12-12246

 • Kohoutová, A., Daňsová, P., & Lacinová, L. (2019). Partnerské strachy v období mladé dospělosti. E-psychologie, 13(4), s. 37-56. https://doi:10.29364/epsy.358

 • Macek, D. (2019). Nadání a osobnost - přehled a zhodnocení výzkumných poznatků zabývajících se tématem studia osobnosti nadaných žáků. Svět nádání, 8,(1), s. 43-60.

 • Procházka, J., Příkazská, A., Cígler, H., Vaculík, M., & Klein, H. J. (2019). The Czech adaptation of the Klein et al’s unidimensional targer-neutral scale of commitment. E+M Ekonomie a Management, 22(4), 52-67. https://doi:10.15240/tul/001/2019-4-004

 • Vlčková, K., Ježek, S., Kohoutek, T., & Mareš, J. (2019). Zkrácená škála kognitivního uzavření: struktura české verze u vzorku studentů učitelství a učitelů. Orbis Scholae, 13(2),49-64. https://doi:10.14712/23363177.2019.11

 • Vlčková, K., Květon, P., Ježek, S., Mareš, J., & Lojdová, K. (2019). Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky. Studia Paedagogica, 24(1), 135-155. https://doi.org/10.5817/SP2019-1-6

 • Vybíral, Z. (2019). Psychoterapeuti chybují II: O čem mluvíme, když mluvíme o nezamýšlených a negativních účincích psychoterapie? Psychoterapie, 13(2), 122-137.

 • Woznicová, A., Hlavová, R., Daňsová, P., & Lacinová, L. (2019). Intenzivní rodičovství a jeho souvislost s kvalitou strategické pomoci (scaffolding) matky při společné hře s dítětem předškolního věku. E-psychologie, 13(3), 25-41. https://doi:10.29364/epsy.349

2018

 • Beilmann, M., Kalmus, V., Macek, J., Macková, A., & Šerek, J. (2018). Youth in the Kaleidoscope: Civic Participation Types in Estonia and the Czech Republic. Sociální studia, 15(2), s. 11-33.

 • Cerniglia, L., Tambelli, S., Erriu, M., Ježek, S., Almenara, C. A., & Tambelli, R. (2018). Trajectories of aggressive and depressive symptoms in male and female overweight children: Do they share a common path or do they follow different routes? PLOS ONE, 13(1), 1-18. http://doi:10.1371/journal.pone.0190731

 • Cígler, H., & Durmeková, S. (2018). Verbální fluence u dětí ve věku 5–12 let: české normy a vybrané psychometrické ukazatele. E-psychologie, 12(4), 16-30. http://doi:10.29364/epsy.329

 • Daneback, K., Bjereld, Y., Macháčková, H., Ševčíková, A., & Dědková, L. (2018). Bullied Online but Not Telling Anyone: What Are the Reasons for Not Disclosing Cybervictimization?. Studia Paedagogica, 23(4), 119–128. https://doi.org/10.5817/SP2018-4-6

 • Daňsová, P., Masopustová, Z., Miškóciová, L., & Lacinová, L. (2018). Vztah k očekávanému dítěti a jeho souvislosti s vybranými intra a interpersonálními charakteristikami žen v třetím trimestru těhotenství. E-psychologie, 12(1), 15-36. https://doi:10.29364/epsy.310

 • Ďuriník, M., Procházka, J., & Cígler, H. (2018). The Short Maximization Inventory. Judgment and Decision Making, 13(1), 123-136.

 • Hlaďo, P., & Ježek, S. (2018). Measurement of career-specific parental behaviors perceived by Czech adolescents. Studia paedagogica, 23(2),101-135. https://doi.org/10.5817/SP2018-2-7Polakovská, L., & Vybíral, Z. (2018). Nežádoucí účinky psychoterapie. Psychoterapie, 12(2), 115-131.

 • Sokolová, H., & Cígler, H. (2018). Test cesty: Normativní česká data pro žáky 9. tříd ZŠ až 4. ročníků SŠ. Testfórum, 11, 1-20. https://doi.org/10.5817/TF2018-11-197

 • Sokolová, H., & Cígler, H. (2018). Zkoušky čtenářských dovedností: Normativní česká data pro studenty 9. tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ. Testfórum, 11, 21-36. https://doi.org/10.5817/TF2018-11-198

2017

 • Kratkoczka, V., & Vybíral, Z. (2017). Prožitky nesezdaných partnerů ve vztazích s psychickým násilím. Aplikovaná psychologie, 2(3), 136-145.

 • Macháčková, H., & Šerek, J. (2017). Does ‘clicking’ matter? The role of online participation in adolescents’ civic development. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace, 11(4), 16. https://doi.org/10.5817/CP2017-4-5

 • Šerek, J. (2017). The New Young Masaryks? Support for Democracy and Its Principles among Czech Adolescents. Czech Sociological Review, 53(2), 181-208. https://doi:10.13060/00380288.2017.53.2.313

 • Šmahelová, M., Juhová, D., Čermák, I., & Šmahel, D. (2017). Mediation of young children’s digital technology use: The parents’ perspective. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 11(3), 17. https://doi.org/10.5817/CP2017-3-4

 • Vlachynská, O., Del Mar Gonzáles, M., Lopéz Jímenez, A., Lacinová, L., & Ježek, S. (2017). Role of Marital Conflict and Specific Aspects of Parenting in Predicting Adolescent’s Psychological Adjustment of Spanish Adolescents. E-psychologie, 11(4), 18.

 • Vlčková, K., Mareš, J., Ježek, S., & Šalamounová, Z. (2017). Báze moci učitele: česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale. Studia Paedagogica, 22(1), 87-112. https://doi.org/10.5817/SP2017-1-6

 • Vybíral, Z. (2017). Psychoterapeuti chybují I: Historický přehled. Psychoterapie, 11(3), 178-189

 • Žitníková, D., & Lacinová, L. (2017). Vznik falešných vzpomínek u dětí školního věku jako důsledek misinformace. E-psychologie, 11(2), 15.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info