Co nabízíme

Spolupráci s akademickou a komerční sférou

Spolupracujeme s dalšími výzkumnými pracovišti na ryze psychologických i mezioborových projektech, a to nejen v rámci našeho zaměření, ale i v oblasti nových témat. Uvažujete-li o společném projektu, kontaktujte nás.

Také nabízíme spolupráci soukromým firmám na řešení projektů aplikovaného výzkumu:

  • V oblastech souvisejících s výzkumným zaměřením INPSY (např. vývoj dětí v rodině, rodičovství, témata týkající se chování na internetu, diagnostika a rozvoj nadaných dětí aj.)
  • Při realizaci či zpracování dat z aplikovaných výzkumů
  • V rámci vývoje diagnostických metod a měřících nástrojů pro komerční subjekty

V případě jakékoliv zájmu o spolupráci nás kontaktujte.

Spolupráci se studentkami a studenty

INPSY úzce spolupracuje s bakalářskými a magisterskými studenty Katedry psychologie FSS MUNI a nabízí možnost psát závěrečné práce pod vedením zkušených výzkumníků a výzkumnic INPSY. V případě zájmu o tento typ spolupráce, doporučujeme prohlédnout si jejich profily, výzkumné projekty a kontaktovat přímo vybrané osoby.

Budeme rádi, když propojíte své doktorské studium s našimi výzkumnými aktivitami. V řadách členů INPSY můžete najít školitele či konzultanty svého disertačního projektu v rámci doktorského studia na Katedře psychologie FSS MUNI. Studovat lze český a anglický doktorský program Psychologie (se specializacemi sociální psychologie, vývojová psychologie, obecná psychologie, pedagogická psychologie a psychologie práce) a program Klinická psychologie (se zaměřením na výzkum v oblasti terapie, psychometriky a veřejného zdraví).

Doporučujeme prohlédnout si profily konkrétních výzkumníků a výzkumnic, jejich výzkumné projekty a v případě zájmu kontaktovat přímo vybrané osoby.

Účastníkům našich výzkumů

Díky lidem, kteří jsou ochotni zapojit se do našich výzkumů, můžeme v rámci INPSY realizovat řadu vědeckých projektů. Tato spolupráce má za výsledek zlepšení psychologické péče a poradenství (např. pro nadané děti v ČR), zvýšení povědomí o rizicích online světa, zpřesnění znalostí o současné výchově dětí a jejích specifik a mnoho dalšího (více zde).

Při realizaci jakéhokoliv výzkumu dbáme na důsledné dodržování základních etických principů, kterými jsou:

  • respektování autonomie, soukromí a důstojnosti účastněných
  • minimalizace rizik
  • odbornost
  • společenská odpovědnost a prospěšnost

Účast na našich výzkumech je striktně dobrovolná. Všichni zúčastnění (popř. zákonní zástupci) obdrží před zahájením výzkumu srozumitelné informace, co přesně bude výzkum obnášet, a má možnost svobodně vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s účastí. Pokud je potřeba v rámci výzkumu sbírat osobní údaje, dbáme na jejich přísnou ochranu a informování účastníků a účastnic, jakým způsobem a po jakou dobu s jejich osobními údaji pracujeme. V případě výzkumů, které před zahájením vyžadují nezávislé etické posouzení, využíváme služeb Etické komise pro výzkum MU. U každého výzkumu je jasně určena kontaktní osoba, na kterou se mohou participující v případě jakýchkoli dotazů či nejasností obracet.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info