Vztahy a osobnost v adolescenci a mladé dospělosti

V rámci tématu Adolescence a mladá dospělost se dlouhodobě výzkumně zabýváme různými aspekty psychického a sociálního vývoje v období dospívání a v tranzici do období dospělosti. Zajímá nás, jak se utváří osobnost, jaký vliv mají kognitivní, emocionální a sociální charakteristiky na formování vztahu k sobě samému (problematika utváření identity, sebepojetí, sebehodnocení, autonomie, životní spokojenosti, well-being, osobní perspektiva, hodnoty), jak se proměňují a jaký význam mají v tomto procesu interpersonální vztahy (v rodině, vrstevnické vztahy, partnerské vztahy). Jedná se o longitudinální a průřezové výzkumy, kombinujeme kvantitativní  a kvalitativní výzkum.


Projekty

The Adolescent Experience: Young Czechs after and during social change (ADOL2019)

Výzkum zaměřený na současné adolescenty, jejich psychologické a sociální charakteristiky a srovnání s předchozími generacemi

více o projektu zde

Bez popisku
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 5


Od rozhodnosti k autoritářství: Potřeba kognitivního uzavření (ORAKUZ)

Potřeba kognitivního uzavření je coby aktuální psychický stav prožívána jako tlak na rychlé rozhodnutí a vyhnutí se diskomfortu přetrvávající nejistoty. Jako stabilní osobnostní rys se potřeba kognitivního uzavření manifestuje v oblasti kognitivního výkonu a způsobu zpracování informace. Tím je výrazně propojena s obecnými sociokognitivními dispozicemi jednotlivce, jeho sebehodnocením a zaměřením motivace. Specificky je významným prediktorem konformity, akceptace populistických a autoritářských idejí či (ne)schopnosti autonomního jednání.

více o projektu zde

Bez popisku
Doba trvání projektu

1/2015 - 12/2017

Řešitelé projektu

Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Seznam publikací projektu


Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info