Sexualita a partnerské vztahy v celoživotní perspektivě


Projekty

Proměny partnerských vztahů ve starším věku

Tento projekt se zaměřuje na zkoumání proměn partnerských vztahů ve starším věku, a to ve spojitosti se sexuálním životem, kvalitou partnerských vztahů a dalšími psychologickými indikátory životní spokojenosti. S prodlužující se délkou života se vynořují fenomény jako stárnutí v dlouhodobých vztazích, zvyšující se rozvodovost ve starším věku a případné navazování nových vztahů v pozdnějších etapách života. Prostřednictvím obsahové analýzy poradenských portálů, konkrétně dotazů na téma partnerství, hloubkových rozhovorů se seniory a seniorkami žijícími v dlouhodobých vztazích a analýzou průřezových a longitudinálních dat chceme popsat specifika dlouhodobých partnerských vztahů, zkoumat kvalitu vztahů navázaných ve starším věku, roli sexuality v pozdních vztazích a proměny životní spokojenosti v pozdním partnerství.

Více o projektu

Bez popisku
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 9


Sexualita a internet ve druhé půli života

Tříletý projekt se bude zabývat problematikou sexuality u jedinců ve druhé půlce střední a pozdní dospělosti (50 let a výše). Tento fenomén bude zkoumán v těsné souvislosti s partnerskými vztahy a používáním internetu jak pro sexuální účely, tak pro navazování nových vztahů, což jsou aspekty, které mohou významně pozměňovat způsoby stárnutí včetně sexuálního chování ve studovaném vývojovém období. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů, sekundární analýzy dat evropského SHARE projektu, obsahových analýz online sexuálně zaměřených poradenských platforem a realizace internetového šetření chceme popsat význam sexuality, podoby partnerského a intimního soužití včetně role internetu v sexuálním a partnerském životě a tím rozšířit dosavadní poznatky o sexualitě ve druhé půli života, jež je často tabuizovaná. Napříč výzkumem bude akcentovaná pozornost překážkám, které stojí v naplňování sexuálních potřeb.

Více o projektu

Bez popisku
Doba trvání projektu

1/2017 - 12/2019

Řešitelé projektu
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info