Digitální média, zdraví a závislosti


Projekty

Gaming disorder from longitudinal and psychodynamic perspectives

Tříletý projekt se bude zabývat problematikou nadměrného hraní počítačových her a závislosti na hraní u dospělé populace ČR. Tento fenomén bude zkoumán především optikou psychodynamického přístupu. Metodologicky bude projekt dvojitě longitudinální. Jednak bude provedeno 18měsíční online dotazníkové šetření se třemi vlnami sběru dat. A dále bude provedeno kvalitativní longitudinální šetření (hloubkové polostrukturované rozhovory, 3x sběr dat vždy po půl roce) s těmi respondenty z kvantitativní části, kteří budou skórovat vysoko na škále herní závislosti. V projektu bude akcentován výzkum vývoje poruchy a jejich symptomů v čase, role vnitřních motivací, afektivní dysregulace a copingových strategií hráčů.

více o projektu zde

Bez popisku
Doba trvání projektu

1/2021 - 12/2023

Řešitelé projektu

doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD.

Seznam publikací projektu


Počet publikací: 5


Sexualita a internet ve druhé půli života

Tříletý projekt se bude zabývat problematikou sexuality u jedinců ve druhé půlce střední a pozdní dospělosti (50 let a výše). Tento fenomén bude zkoumán v těsné souvislosti s partnerskými vztahy a používáním internetu jak pro sexuální účely, tak pro navazování nových vztahů, což jsou aspekty, které mohou významně pozměňovat způsoby stárnutí včetně sexuálního chování ve studovaném vývojovém období. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů, sekundární analýzy dat evropského SHARE projektu, obsahových analýz online sexuálně zaměřených poradenských platforem a realizace internetového šetření chceme popsat význam sexuality, podoby partnerského a intimního soužití včetně role internetu v sexuálním a partnerském životě a tím rozšířit dosavadní poznatky o sexualitě ve druhé půli života, jež je často tabuizovaná. Napříč výzkumem bude akcentovaná pozornost překážkám, které stojí v naplňování sexuálních potřeb.

více o projektu zde

Bez popisku
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 7


Nové behaviorální závislosti: hry a sexualita online (NOBEZ)

Projekt se zabývá problematikou behaviorálních závislostí v kontextu hraní online her a používání internetu pro sexuální účely, jež patří k nejvíce rizikovým aktivitám z hlediska rozvoje patologického užívání internetu a jejichž zařazení do Diagnostického a statického manuálu duševních poruch (DSM) zvažuje i Americká psychiatrická asociace. Záměrem výzkumu je zkoumání jejich etiologie, zjistit, zda a jakým způsobem se u nich projevují jednotlivá kritéria závislosti. Projekt bude řešený prostřednictvím analýzy dat z longitudinálního výzkumu na hraní online her, realizace hloubkových rozhovorů s uživateli, kteří ztratili kontrolu nad hraním online her a používáním internetu pro sexuální účely, a prostřednictvím provedení online dotazníkového šetření zaměřeného na problematiku používání internetu pro sexuální účely. Získané poznatky mají za cíl rozšířit dosavadní poznatky o projevech patologického hraní online her a používání internetu pro sexuální účely a upřesnit případná diagnostická vodítka nezbytná pro jejich zařazení do diagnostických manuálů (DSM či Mezinárodní klasifikace nemocí).

více o projektu zde

Bez popisku
Doba trvání projektu

1/2015 - 12/2017

Řešitelé projektu

doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD.
doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.

Seznam publikací projektu


Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info