Early Development and Parenthood

In Family we examine how the current parenting and family environment reflects in child development. We are interested in the ideas and emotions related to modern parenting, how children are brought up, how young families are organized, whether and when mothers return to work after giving birth. We relate these aspects to child-parent relationships and to child development. We also research women’s ideas of motherhood, what it means to be a good parent and the parenting trends they follow.


Projects

O matkách a dětech

Výzkum O matkách a dětech je zaměřený na pozorování vzájemných interakcí dětí v batolecím věku a jejich matek a na pozorování chování dětí v reakci na krátké odloučení od matky. Cílem výzkumu je popsat souvislosti osobnostních charakteristik matek, vývojových a temperamentových charakteristik dítěte a vzájemných interakcí matek a jejich dětí.

 

more about project

No description

DOMOV (Děti, otcové a matky o vývoji)

V posledním čtvrtstoletí došlo k mnohým změnám nejen na celospolečenské úrovni, ale i na úrovni každodenního fungování rodin. Je proto na čase zjistit, jak tyto změny reálně vypadají, a ověřit, jaký dopad mají na prožívání jednotlivých členů rodin, vývoj partnerských vztahů a vývoj dítěte. Představujeme Vám proto výzkum DOMOV – děti, otcové a matky o vývoji. Psychologický výzkum DOMOV je realizován Institutem výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, začíná ve třetím trimestru těhotenství a potrvá minimálně do tří let věku dítěte. Pokud však s námi zůstane dostatek respondentů, budeme pokračovat i dále a sledovat vývoj dětí a rodin i v dalších letech.

more about project

No description

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info