inpsy.fss.muni.cz  |  13. 2. 2023, 10:58

Editorial

Milí odebírající,

v našem únorovém newsletteru Vám přinášíme rozhovor s doc. Lukasem Blinkou, jehož aktuální výzkum o hráčích počítačových her bude již příští týden vrcholit III. vlnou sběru dat.

Dále představujeme novou sekci našeho webu – Historie institutu. Pokusili jsme se ve spolupráci se zakládajícími členy zrekonstruovat časovou osu Institutu, jehož počátky sahají do 90. let.

A pokud hledáte počtení ke svému oblíbenému teplému nápoji, doporučujeme příspěvek na našem blogu, který shrnuje novou publikaci Mgr. et Mgr. Petra Palíška - je autorem psychologické kapitoly o rozhodování soudců v knize Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu.

Dneškem začíná jarní semestr 2023, a tak všem přejeme spoustu energie do výuky i studia!

INPSY

Výjezdy INPSY

Spolupráce s týmem prof. Madarasové Geckové pokračuje

Lukas Blinka, Anna ŠevčíkováAndrea Stašek se setkali s týmem Andrey Madarasové Geckové v Košicích!

INPSYFakulta sociálních studií MUCoHeReNt z Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta spolupracují na Health Behaviour in School-Aged Children Study, jež zkoumá zdraví dospívajících. Naplánovali společné studie o tom, jak se jim daří po pandemii.

Rozhovor

Lukas Blinka: Hry jsou skvělý způsob, jak regulovat emoce

Lukas Blinka má docenturu z psychologie a doktorát z mediálních studií. Věnuje se výzkumu spojenému s psychologií médií, a to od začátků své kariéry. Začal původně s výzkumem, proč lidé hrají počítačové hry, respektive jak.  Později se začal věnovat i digitálním závislostem a závislostem na hraní počítačových her. Přinášíme vám rozhovor, ve kterém se mimo jiné dozvíte, proč jsou hry skvělým způsobem, jak regulovat emoce.

Historie institutu

Od roku 1997 po současnost. Jak se vyvíjel náš vědecký institut?

1997/1998 – Vznikla Fakulty sociálních studií (oficiálně od 1.1. 1998). Vyučovanými a zkoumanými obory byly psychologie, sociologie a sociální antropologie, sociální politika a sociální práce, politologie, evropská studia a mezinárodní vztahy, mediální studia a žurnalistika a humanitní environmentalistika.

2023 – Přejmenovali jsme IVDMR na Institut pro psychologický výzkum (INPSY).

Co bylo mezi tím, se můžete dočíst níže!

Komentář

Mimoprávní vlivy na rozhodování soudů perspektivou psychologie

Studium mimoprávních vlivů na rozhodování soudů je nezbytnou součástí právní vědy. Pro rozumné sestavení soudních soustav či procesních norem je potřeba chápat, jaké faktory při rozhodování hrají roli. Daná oblast však krom toho představuje také zajímavou intelektuální výzvu. Publikace Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu je počinem, který si zaslouží ocenit – a to jak svým záměrem, tak provedením. Co však této knize trochu chybí, je psychologická perspektiva, například uvažování o heuristikách, kognitivním uzavření či kognitivních stylech.

Petr PalíšekINPSY, který je vystudovaným psychologem i právníkem, právě tuto psychologickou perspektivu nabízí ve svém článku. Komentář dělí na tři části: empirická zjištění knihy, psychologie v rozhodování soudů a nouze o respondenty z řad soudců.

Publikovali jsme

Veřejný pořádek, důstojnost soudce a judikatura. Tři studie využití přístupu sociálních reprezentací v analýze právních pojmů

Publikace, na které se podílel i člen INPSY Petr Palíšek, prezentuje výsledky tříletého empirického výzkumu. První část publikace si klade za cíl vysvětlit základní teoretická východiska týkající se pojmů tak, jak s nimi pracují především současné kognitivní vědy, a to nejen v návaznosti na jejich tradiční způsob zpracovávání v právní vědě. Druhou část této publikace potom tvoří tři víceméně nezávislé studie sociálních reprezentací neurčitých právních pojmů, které jsme si pro účely tohoto výzkumu zvolili: veřejný pořádek, důstojnost soudce a judikatura.

Sledujte nás na sítích!

Twitter

Facebook

Instagram

LinkedIn

Případné dotazy a podněty směrujte na inpsy@fss.muni.cz

Další vydání najdete ve svých schránkách 13. března.

© 2023
Masarykova univerzita