Projekt HoDeKoProM se zabývá vnímáním hoaxů, dezinformací, konspirací a propagandy mezi mladými lidmi. Cílem projektu je připravit výzkumně podložená doporučení v dané oblasti. Naše výsledky využijí zejména lidé a instituce v oblasti vzdělávání, práce s mládeží či médií (více informací o projektu).

Projekt je založen na slovensko-české spolupráci výzkumných týmů z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie and Institutu pro psychologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. V rámci projektu byla rovněž vytvořena platforma zahrnující odborníky z praxe i akademického prostředí (více o lidech zapojených do projektu).

Novinky

Konference

Aktuální výstupy
Newsletter 03. Skupinové rozhovory a online mapovanie v rámci projektu HoDeKoProM
Newsletter 03. Skupinové rozhovory a online mapovanie v rámci projektu HoDeKoProM

V starších vydaniach newslettera ste sa mohli dočítať o jednotlivých konštruktoch: hoaxy, dezinformácie, konšpirácie a propaganda, ktorými sa bližšie zaoberáme v rámci projektu HoDeKoProM. Dnes by sme čitateľov a čitateľky radi oboznámili o postupe a metódach, ktoré budú využívané na dotvorenie celistvého obrazu o tom, ako mladí ľudia vnímajú spomínané konštrukty a akým spôsobom s nimi vedia narábať.

Newsletter 02. Konspiračne teórie
Newsletter 02. Konspiračne teórie

Pojmy konšpirácia a konšpiračná teória sa často zamieňajú, resp. sa vnímajú ako synonymá. Je však medzi nimi rozdiel, ktorý je dôležité si uvedomovať. Konšpirácie sú charakterizované ako tajné spriahania dvoch alebo viacerých mocných aktérov v snahe získať politickú alebo ekonomickú moc, porušovať práva, či stanovené dohody, zadržiavať dôležité informácie, alebo meniť základné inštitúcie (Keeley, 1999; Pigden, 1995 in Douglas et. al., 2019). Nakoľko sú však spojené s ťažkosťami zrealizovať dané plány a udržať ich v tajnosti, majú tendenciu zlyhať. Keď sa takéto konšpirácie odhalia, sú považované za skutočné a reálne sprisahania (Dai & Handley-Schachler, 2015; Grimes, 2016; Levy, 2007 in Douglas et. al., 2019). Konšpiračné teórie predstavujú pokusy o alternatívne vysvetlenia príčin historických alebo súčasných spoločenských či politických udalostí, za ktoré sú zodpovedné isté skupiny ľudí vnímané ako mocné a zlomyseľné.

Všechny dosavadní výstupy projektu naleznete zde.​


Kontakt

Vedoucí slovenského týmu: Karin Belovičová, karin.belovicova@vudpap.sk
Vedoucí českého týmu: Zuzana Scott, scott@fss.muni.cz

Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu KA210-YOU-Malé partnerstvá v sektore mládeže, číslo grantu 2022-3-SK02-KA210-YOU-000097190​.

Trvání projektu: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info